School of Social Sciences | Universiti Sains Malaysia

INFORMATION FOR STUDENTS

MAKLUMAT TERKINI ( UNDERGRADUATE / PRASISWAZAH )

find us on FB a 

 VIDEO RAKAMAN WEBEX - Taklimat perkaitan gred akhir kerja kursus dan peperiksaan sem 1, SA 2020/2021 dgn mengambilkira situasi COVID19

 

  • KAJIAN PENGESANAN GRADUAN

https://hdc.usm.my/sektor/kerjaya-kebolehpasaran-graduan/kajian-graduan  

 

  • Hits: 20238

Contact Us

School of Social Sciences,
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3369 | Fax : +604-657 0918
Email : dean_soc@usm.my |

Quick links

Universiti Sains Malaysia
Campusonline
Sistem Direktori Telefon
Directory Of Expert


© 2022 School of Social Sciences . All rights reserved. Universiti Sains Malaysia