School of Social Sciences | Universiti Sains Malaysia

Sustainability

PENGURUSAN KELESTARIAN

 

 • FAIL KAWALAN UMUM PENGURUSAN TENAGA - PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN

       

 

 1. Pilih peralatan cekap tenaga : 
  Beli peralatan pejabat dengan pensijilan 'ENERGY STAR' yang menunjukkan peralatan tersebut memenuhi garis panduan kecekapan tenaga.
 2. Gunakan bahan lestari :
  Pilih alat tulis pejabat dan bahan tulis yang diperbuat daripada bahan kitar semula seperti kertas, katrij pencetak dan perabot pejabat.
 3. Elakkan produk sekali guna :Pilih produk boleh kitar semula seperti cawan kopi, botol air dan bekas makanan untuk dapur pejabat.

 

 • BAHAN BERKAITAN KOMPONEN A


 1. Melaksanakan program pengurangan sisa:
  Wujudkan program pengurusan sisa yang komprehensif yang merangkumi kitar semula, pengkomposan dan pengurangan plastik sekali guna.
 2. Sediakan tong kitar semula:
  Sediakan tong berasingan untuk sisa kertas, plastik dan aluminum di pejabat.
 3. Galakkan pelupusan yang bertanggungjawab:
  Mendidik pekerja tentang cara membuang sisa berbahaya dan sisa elektronik secara bertanggungjawab.

 

 • BAHAN BERKAITAN KOMPONEN B

 1. Kurangkan penggunaan tenaga:
  Gunakan sistem pencahayaan, pemanasan dan penyejukan yang cekap tenaga, serta galakkan stat dan pelajar untuk mematikan lampu dan mencabut peranti apabila tidak digunakan.
 2. Penjimatan air:
  Menggalakkan staf dan pelajar melaporkan sebarang kebocoran air.
 3. Pengangkutan lestari:
  Menggalakkan staf dan pelajar untuk mengurangkan penggunaan kereta sebaliknya menggalakkan berbasikal atau berjalan kaki dalam kawasan universiti.

 

 • BAHAN BERKAITAN KOMPONEN C

 1. Pastikan kualiti udara:
  Menanam pokok yang boleg meningkatkan kualiti udara pejabat.
 2. Gunakan produk pembersihan bukan toksik:
  Pilih produk pembersihan mesra alamyang bebas daripada bahan kimia berbahaya.
 3. Stesen kerja ergonomik:
  Sediakan perabot dan peralatan ergonomik untuk mengeakkan kecederaanregangan berulang dan menggalakkan postur yang baik.

 

 • BAHAN BERKAITAN KOMPONEN D

 1. Pendidikan dan kesedaran:
  Mengadakan sesi latihan dan bengkel tentang amalan hijau dan menggalakkan staf dan pelajar mengamalkan sikap yang mementingkan alam sekitar di tempat kerja, di desasiswa dan di rumah. lni termasuk latihan tentang amalan penjimatan tenaga, menganjurkan acara hijau dan menyediakan sumber seperti hebahan, poster dan tapak web untuk memastikan staf dan pelajar mendapat maklumat yang sewajarnya.
 2. Tanggungjawab sosial:
  Mengambil bahagian dalam aktiviti pembersihan komuniti dan inisiatif hijau lain untuk menyokong amalan bestari di luar pejabat.
 3. Acara hijau:
  Menganjurkan acara hijau seperti sambutan Hari Bumi atau cabaran kelestarian pejabat untuk memastikan staf dan pelajar terlibat dan bermotivasi.

 

 • BAHAN BERKAITAN KOMPONEN E

 • Hits: 166

Contact Us

School of Social Sciences,
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3369 | Fax : +604-657 0918
Email : dean_soc@usm.my |

Quick links

Universiti Sains Malaysia
Campusonline
Sistem Direktori Telefon
Directory Of Expert


© 2022 School of Social Sciences . All rights reserved. Universiti Sains Malaysia