School of Social Sciences | Universiti Sains Malaysia

PENGGAJIAN DALAM BENTUK MANFAAT BERUPA BARANGAN (MBB) DI MALAYSIA: MENGAPAKAH DIKECUALIKAN ZAKAT?

image001

Tarikh    : 29 JULAI 2016 (JUMAAT)
Tempat : BILIK PERSIDANGAN BANGUNAN C23, PP SAINS KEMASYARAKATAN
Masa     : 9.00 PAGI
Tajuk    : PENGGAJIAN DALAM BENTUK MANFAAT BERUPA BARANGAN (MBB) DI MALAYSIA: MENGAPAKAH DIKECUALIKAN ZAKAT?
Penceramah: DR. ZAHRI HAMAT

  • Hits: 1873

Contact Us

School of Social Sciences,
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3369 | Fax : +604-657 0918
Email : dean_soc@usm.my |

Quick links

Universiti Sains Malaysia
Campusonline
Sistem Direktori Telefon
Directory Of Expert


© 2022 School of Social Sciences . All rights reserved. Universiti Sains Malaysia