School of Social Sciences | Universiti Sains Malaysia

Explaining a “Development Miracle”: Poverty Reduction, Economic Growth, and Human Development in Malaysia

siri seminar

Tarikh               :  28 Julai 2017 (Jumaat)
Tempat             :  Bilik Persidangan Bangunan C23, PPSK
Masa                :  10:00 pagi
Tajuk                :   Explaining a “Development Miracle”: Poverty Reduction, Economic Growth, and Human Development in Malaysia
 Penceramah    :   Prof. Dr. Niaz Asadullah
  • Hits: 1467

Contact Us

School of Social Sciences,
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang Malaysia
Tel : +604-653 3369 | Fax : +604-657 0918
Email : dean_soc@usm.my |

Quick links

Universiti Sains Malaysia
Campusonline
Sistem Direktori Telefon
Directory Of Expert


© 2022 School of Social Sciences . All rights reserved. Universiti Sains Malaysia